Apie mus


Visais su vandens tiekimu ir jo vartojimu susijusiais atvejais Jums esame pasiruošę padėti mes – UAB „Geologiniai tyrimai“!

Paruošime ir suderinsime techninius projektus, įvertinsime būsimos investicijos dydį, įrengsime požeminio vandens gavybos gręžinį, sumontuosime vandens pakėlimo ir tiekimo valdymo įrangą, nustatyta tvarka įregistruosime gręžinį, suteiksime garantijas ir užtikrinsime įrangos priežiūrą eksploatacijos laikotarpiu.

Lietuvoje, skirtingai nuo daugelio kitų Europos kraštų, beveik visoje šalies teritorijoje techniškai įmanoma vartotojus aprūpinti ne tik paviršiniu, bet ir požeminiu vandeniu. Tokiu vandeniu šiuo metu naudojasi dauguma Lietuvos gyventojų. Ten, kur yra išplėtota geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, būsimam vartotojui belieka tik nustatyta tvarka gauti leidimą prisijungti prie jos. Kitur pačiam vartotojui tenka pasirūpinti individualiu vandens tiekimu.